New locations of Persian walnut (Juglans regia L.) in valleys of chosen right-bank tributaries of the Warta river in Poznan, part 2

Krzysztof Janku, Mostefa Mana, Ewa Arczyńska-Chudy

Abstract


Studies on the occurrence of Persian walnut (Juglans regia L.) in the valleys of the Warta River’s right tributaries showed that this species grow along the analysed watercourses. The aim of this paper was to find new walnut locations in valleys of Koźlanka, Starynka and Kopel that flow through the less urbanized areas of Poznan. The specimens of this species are most commonly found in tree lines. Ninety-seven trees were found in the analysed valleys and most of them were observed along the Starynka, which is probably associated with a large share of estate gardens in this area.

This is an Open Access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.


Keywords


Persian walnut, river valleys, urban area

Full Text:

PDF

References


Bradley, B. A., Blumenthal, D., Wilcove, D., Ziska, L. H. (2010). Predicting plant invasions in an era of global change. Trends in Ecology and Evolution 25(5): 310-318.

Jackowiak, B. (1993). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 409 pp.

Janku, K., Mana, M., Arczyńska-Chudy, E. (2017). New locations of Persian walnut (Juglans regia L.) in urban valleys of watercourses in Poznań. For. Lett. 110,13-19.

Hulme, P. E., Pyöek, P., Nentwig, G W., Vilr, M. (2009). Will threat of biological invasions unite the European Union? Science 324: 40–41.

Lenda, M., Skórka, P. (2009). Orzech włoski Juglans regia – nowy, potencjalnie inwazyjny gatunek w rodzimej florze. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(4): 261–270.

Lenda, M., Skórka, P., Knops, J. M. H., Moroń, D., Tworek, S., Wojciechowski M. (2012). Plant establishment and invasions: an increase in a seed disperser combined with land abandonment causes an invasion of the non–native walnut in Europe. Proceedings of Royal Society B 279: 1491–1497.

Obidziński, A., Paluszek, D., Długołęcki, W., Kuberski, Ł. (2003). Ekspansja obcych gatunków roślin drzewiastych z Arboretum SGGW w Rogowie. Roczniki Dendrologiczne 51: 89-97.

Sikora, P., Sobieraj, J. (2015). Obce geograficznie gatunki drzew i krzewów w Świętokrzyskim Parku Narodowym. – W: Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. (red.), Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody. Krzywe, 240 pp.

Szlaga, A. (2008). Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia. W: Dubiel E., Szwagrzyk J. (red.). Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków.

Tokarska–Guzik, B., Dajdok, Z., Urbisz, A., Zając, M., Danielewicz, W. (2011). Identyfikacja i kategoryzacja roślin obcego pochodzenia jako podstawa działań praktycznych. – Acta Botanica Silesiaca 6: 23–53.

Tokarska–Guzik, B., Dajdok, Z., Zając, M., Zając, A., Urbisz, A., Danielewicz, W., Hołdyński, C. (2012). Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa,197 pp.

Towpasz, K. (2006). Flora roślin naczyniowych Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Pr. Bot. 39: 1–302.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here