The most valuable trees of the historic park in Kujan near Złotów

Mariusz R. Szczepański, Adrian Łukowski

Abstract


The historic manor park in Kujan is seen as a local refuge of biodiversity. It is formed by impressive trees, which are the living environment of rare species of beetles and other associated species. The purpose of the work was to make an inventory of the most valuable trees, determine their distribution, current dimensions, health status, and to make comparison of the results with previous inventory from 1984. The research was carried out in the 2020. Circumferences and heights of trees were measured and their health condition was assessed. Their locations (GPS) were also established and a map of the distribution of impressive trees was also created. A total of 70 valuable tress were inventoried, of which 3 is a nature monuments, 35 have monumental circumferences, 12 trees with a circumference close to that a natural monument and 20 with impressive circumference. The inventoried trees belong to 9 species, coming from 9 genera and 7 families. The most common valuable trees were European ash Fraxinus excelsior L. and Norway maple Acer platanoides L. The health condition of a majority (70%) of trees is average (3) and good (2). Among the most valuable trees a native species dominate, only the horse chestnut Aesculus hippocastanum L. is geographically alien.


Keywords


historic park, dendrological inventory, Zakrzewo commune.

Full Text:

PDF

References


Ciaciura M., Biernikowicz L., Bosiacka B. 2010. Drzewa o rozmiarach pomnikowych na terenie powiatu złotowskiego. [Trees of monumental sizes in the Złotów County] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 537, Acta Biologica 15: 5-24 [in Polish].

Dylawerska J., Dylawerski M., Gąbka M., Jaszczyk M., Kosiba K., Kurek R., Łęcki R., Nowaczyk B., Owsianny P., Ruta R., Wendzonka J., Wojtaszyn G., Ziółkowski G., (2004) Przyroda Krajny Złotowskiej. [Nature of Krajna Złotów]. Wydawnictwo Urbański, Toruń. pp. 176 [in Polish].

Główny Urząd Statystyczny. Ochrona Środowiska (2020). Parki i ogrody historyczne [Parks and historical gardens]. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa [in Polish].

Jelonek, J. (2007). Perły Krajny Złotowskiej. [ Pearls of Krajna Złotów] [in Polish]. ISBN 978-83-925066-0-9

Kamiński, B. Czerniak, A. (2000). Badanie drzewostanów oraz sporządzenie opini naukowej kwalifikującej do stworzenia wykazu inwentaryzowanych starych cennych drzew na terenie miasta Poznania. [Investigations of stands and the preparation of a scientific opinion qualifying the establishment of the inventory list of old, valuable trees found in the city of Poznań]. Katedra Inżynierii Leśnej, UPP, Poznań [typescript; in Polish].

Kasprzak, K. (2005). Ochrona pomników przyrody. Zasady postępowania administracyjnego. [Protection of nature monuments. The rules of administrative proceedings]. Poznań: Wyd. Abrys [in Polish].

Kownas S., Sienicka A. 1965. Parki, zabytkowe drzewa i rezerwaty województwa koszalińskiego. [Parks, historic trees and nature reserves of the Koszalin Province] Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Nauk Przyrodniczo-Rolniczych, Tom 27, Szczecin. [in Polish].

Łęcki W. 1988. Województwo pilskie. [Pilskie Province] Szkic monograficzny. PWN, Warszawa-Poznań. [in Polish].

Majewski Z., Majewska Z., Zdziebko Cz. (1984) Ewidencja parku w miejscowości Kujan. [Records of the park in Kujan]. WKZ w Pile [Provincial Conservator of Monuments in Piła] [in Polish].

Ruta R. (2014). Zabytkowy park w Kujanie koło Złotowa jako ostoja saproksylicznych chrząszczy. [Historic park in Kujan near Złotów as a refuge for saproxylic beetles] Przegląd Przyrodniczy XXV, 2: 91-100 [in Polish].

Ruta R., Gruszka W., Rogala Sz., Żuk K. (2014). Walory przyrodnicze Borów Kujańskich. [Natural values of Bory Kujańskie] Przegląd Przyrodniczy XXV,2 (2014): 3-75.

Seneta, W., Dolatowski, J. (2012). Dendrologia. [Dendrology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [in Polish].

Turczański, K. (2020). Siedliskowe uwarunkowania procesu zamierania drzewostanów jesionowych w Europie [Site conditions for decline of ash stands in Europe.] Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar., 19(2), 67–73. [in Polish]. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.7

Vollack M. (1989) Das Flatower Land. Ein Bildband unserer grenzmärkischen Heimat. [Złotów County. An illustrated book of our borderland homeland]. Gifhorn: Gifhorn Verlag [in German].

WUOZ (register of monuments). Provincial Office for the Protection of Monuments in Poznań [in Polish].

http://poznan.wuoz.gov.pl/ [in Polish].

http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/drzewa_pomnikowe.htm [in Polish].
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here